PrintCloseKërkesa

Viti:  2024
Data e ardhjes:  
Kërkues:  GRAMOZ ZENELI (alias JAN ZENELI alias JORGO WOJTASZCYK), përfaqësuar nga avokat Ardian Visha, me prokurë.
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-1302, datë 25.07.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Kthimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  9
Data:  19.01.2024
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 9 Date: 19.01.2024
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.