PrintCloseKërkesa

Viti:  125
Data e ardhjes:  
Kërkues:  RIDVAN BOZHO
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 1321, datë 25.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr. 00-2023-4506, datë 02.11.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  125
Data:  05.06.2024
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 125 Date: 05.06.2024
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.