PrintCloseKërkesa

Viti:  2024
Data e ardhjes:  
Kërkues:  LILI PROKO
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 122, datë 23.01.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 00-2024-159, datë 16.01.2024 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  136
Data:  21.06.2024
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 136 Date: 21.06.2024
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.