PrintCloseKërkesa

Viti:  2024
Data e ardhjes:  
Kërkues:  KRISTINA GJICA, e përfaqësuar me prokurë nga avokate Elona Kanapari.
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 10-2015-1701 (745), datë 21.07.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës; nr. 00-2023-5519, datë 13.12.2023 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  150
Data:  28.06.2024
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 150 Date: 28.06.2024
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.