PrintCloseRequest

Year:  2010
Request Date:  
Claimer:  SOCIALIST PARTY OF ALBANIA, represented by Messrs. Saimir Tahiri, Damian Gjiknuri and Myslym Pashaj, with authorisation.
Interested Subject:  THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC, absent. THE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA, represented by Mr. Lulëzim Lelçaj, with authorisation. THE COUNCIL OF MINISTERS, represented by Ms. Marsida Xhaferllari, with authorisation. THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, represented by Ms. Ledia Hysi, with authorisation. THE MINISTRY OF DEFENCE, represented by Vice Admiral Kristaq Gërveni, Mr. Rezart Tërshana and Ms. Miranda Zeka, with authorisation.
Object:  The examination of the compatibility with the Constitution of Albania of the Agreement between the Hellenic Republic and the Republic of Albania "On the delimitation of their respective continental shelf areas and other maritime zones to which they are entitled under international law."

Collegial Court Verdict

Number:  
Date:  
Decided:  
Session Date:          Time:  

Court Verdict

Number:  15
Date:  15.04.2010
Decided:  Accepted

Other

Categorization:  1.1.9. Partitë politike dhe organizata të tjera, 1.3.1.1. Njëzëri, 1.5.1.1. Kontroll konkret, 2.1.1.21. Konventa Europiane mbi të drejtat e fëmijës, 2.1.2.2. Gjykata Kushtetuese të vendeve të tjera, 2.1.3.1. Vendime të mëparëshme të Gjykatës Kushtetuese, 3.1. Shteti i së drejtës, 5.1.32. Mosshpallja publike e vendimit, Item Description, Item Description, Item Description, Item Description, Item Description, Item Description, Item Description
Entire Verdict:  Nr: 15 Date: 15.04.2010
© 2008 Constitutional Court of Republic of Albania. All rights reserved.