| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Ankara, Turqi, 25 - 28 prill 2007

Një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë i përbërë nga Zoti Alfred Karamuço dhe Zoti Kristofor Peçi, anëtarë të Gjykatës Kushtetuese, mori pjesë në Simpoziumin Ndërkombëtar me temë: "Roli i gjykatave kushtetuese për paqen universale dhe civilizimin", i cili u organizua edhe në kuadër të 45 vjetorit të themelimit të Gjykatës Kushtetuese të Turqisë dhe i zhvilloi punimet në Ankara, Turqi, në datat 25 - 28 prill 2007.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.