| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Konferenca e 12-të Ndërkombëtare Erevan, Armeni, 5-6 tetor 2007

Një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, i përbërë nga z.Kujtim Puto, anëtar, dhe zj.Ela Elezi, specialiste në Drejtorinë e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, mori pjesë në konferencën gjyqësore dy ditore me temë “Përvoja ndërkombëtare e bashkëpunimit ndërmjet gjykatave kushtetuese dhe institucioneve të Ombusmanit në fushën e sigurimit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut”, organizuar nga Gjykata Kushtetuese e Republikës së Armenisë, Komisioni i Venecias dhe Avokati i Popullit të Republikës së Armenisë, e cila zhvilloi punimet në Erevan, Armeni, në datat 5-6 tetor 2007.

Midis raporteve të tjera të mbajtura në këtë veprimtari, një vend të rëndësishëm zuri edhe fjalimi i gjyqtarit nga Shqipëria, z.Kujtim Puto, i cili kryesisht u fokusua mbi legjitimimin e Avokatit të Popullit dhe marrëdhënien kushtetuese midis Gjykatës Kushtetuese dhe Avokatit të Popullit.

Në këtë konferencë merrte pjesë edhe Avokati i Popullit të Republikës së Shqipërisë, z.Ermir Dobjani.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.