Institucioni
Përbërja

[...]

Lista e kandidatëve pjesëmarrës për procedurat e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin “Specialist/e i/e nivelit të lartë të burimeve njerëzore dhe magazinës” në Drejtorinë Ekonomike dhe Burimeve Njerëzore

GJYKATA KUSHTETUESE

I. LËVIZJA PARALELE

Lista përfundimtare e kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për procedurat e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin “Specialist/e i/e nivelit të lartë të burimeve njerëzore dhe magazinës” në Drejtorinë Ekonomike dhe Burimeve Njerëzore, kategoria III-b .

Nr.

Emri dhe mbiemri
i
Kandidates/it

Profesioni

Vëndi i punës, aktual

1.

Nuk ka kandidatë

DREJTORIA EKONOMIKE DHE BURIMEVE NJERËZORE

Datë 02.12.2022.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.