| Bookmark and Share

Lista përfundimtare Këshilltar/e ligjor/e

Lista përfundimtare e kandidatëve që kualifikohen për procedurën e pranimit për pozicionin “Këshilltar/e ligjor/e” në Njësinë e Shërbimit Ligjor.

Dokumenti Bashkalidhur

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.