| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Regensburg, Gjermani, 29 - 30 qershor 2007

Në datat 29 - 30 qershor 2007, Z. Sokol Berberi, anëtar i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë ka marrë pjesë në punimet e Kongresit të 9-të Ndërkombëtar për të Drejtën Europiane dhe Kushtetuese të Krahasuar, zhvilluar në Universitetin e Regensburg, Gjermani. Kjo veprimtari mbledh gjyqtarë nga gjykatat kushtetuese kombëtare dhe europiane, si dhe profesorë të universiteteve të ndryshme europiane, të cilët këtë vit kanë shkëmbyer përvojat dhe mendimet e tyre për 2 tema të rëndësishme – Identiteti Kombëtar dhe Rajonal dhe Integrimi Mbikombëtar: Zhvillimet kushtetuese dhe europiane në Europën Juglindore, si dhe Kushtetueshmëria e së drejtës private: Zhvillimet e fundit.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.