| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Romë, Itali, 25 - 28 shtator 2005

Me ftesë të Ministrisë së Drejetësisë të Italisë, një delegacion me anëtarë nga institucionet kryesore të drejtësisë të vendit, në përbërje të të cilit ishte edhe z. Kristofor Peçi, anëtar i Gjykatës Kushtetuese, mori pjesë në takimin shumëpalësh të mbajtur në Romë në datat 25 deri me 28 shtator 2005.

Tema qëndrore e takimit ishte ajo e pavarësisë së gjyqësorit në vendet në tranzicion, gjatë të cilit u zhvilluan shkëmbime përvojash midis delegacioneve të vendeve të tjera dhe përfaqësuesve më të lartë të gjyqësorit e të Gjykatës Kushtetuese të Italisë.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.