| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

SQARIM

Sot, në disa gazeta të përditshme janë publikuar artikuj lidhur me rotacionin në Gjykatën Kushtetuese të 6 anëtarëve të saj duke e cilësuar atë si jo kushtetues. Artikujt i referohen deklaratës të përgjegjëses së sektorit të shtypit të kësaj Gjykate. Sqarojmë opinionin publik se ai është një qëndrim personal i saj pasi Gjykata Kushtetuese për kontrollin e kushtetutshmërisë së ligjeve shprehet vetëm me vendim.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.