| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Maj 2021

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, Seancë Plenare. Për shkak të situatës dhe rregullave në fuqi të shkaktuara nga COVID-19, zhvillimi i seancës plenare do të kryhet pa praninë e publikut. Presidenti i Republikës së Shqipërisë; Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Zgjidhja e mosmarrëveshjes së kompetencave ndërmjet Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë dhe Presidentit të Republikës së Shqipërisë. Interpretimi kushtetues i nenit 98, pika 1, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë 18 Maj, 2021 10:00
2. Zef Hila, Seancë Plenare. Për shkak të situatës dhe rregullave në fuqi të shkaktuara nga Covid-19, zhvillimi i seancës plenare do të kryhet pa praninë e publikut Këshilli Ministrave Shfuqizimi, si i papajtueshëm me Kushtetutën, i vendimit të Këshillit të Ministrave nr.445, datë 28.06.2019 “Për shkarkimin nga detyra të Kryetarit të Bashkisë Vau i Dejës, z. Zef Hila 06 Maj, 2021 10:00
3. Gjykata e Apelit Shkodër (mbi bazë dokumentesh) Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Avokati i Popullit Shfuqizimin e togfjalëshit “pa marrë lejen nga organi kompetent sipas dispozitave të veçanta”, në paragrafin e parë të nenit 262 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë si të papajtueshëm me nenet 17/1 dhe 47 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë 04 Maj, 2021 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.