| Bookmark and Share

Seminare dhe veprimtari të tjera për vitin 2017

Rezultate 1 - 3 / 3
21.11.2017
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, me mbështetjen e fondacionit gjerman “Për bashkëpunim ligjor ndërkombëtar, IRZ”, në vijim të bashkëpunimeve të shumta organizoi seminarin me temë “Ankimi kushtetues në teori dhe praktikë”, i cili u zhvillua në Tiranë në datat 16-17 nëntor 2017.
24.05.2017
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, me mbështetjen e Fondacionit Gjerman “Për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar, IRZ”, organizoi seminarin me temë “Ankimi kushtetues në teori dhe praktikë” në datat 27-28 prill 2017.
20.04.2017
Në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së bashkëpunimit me Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës, si dhe në vazhdën e një sërë aktivitesh të përbashkëta të zhvilluara mes Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë dhe Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, në datat 5 dhe 6 prill 2017 u zhvillua në Kosovë një tryezë e përbashkët me temë “Reformat dhe zhvillimet më të fundit në veprimtarinë e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës dhe të Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë”. Delegacioni i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, i kryesuar nga Sekretari i Përgjithshëm i kësaj gjykate, zoti Kujtim Osmani, përbëhej nga Drejtori i Kabinetit, Zoti Aleksandër Toma, këshilltarë ligjorë, drejtorë të drejtorive, shefa sektori dhe disa prej specialistëve të kësaj gjykate.
Rezultate 1 - 3 / 3

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.