| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Takim për bashkëpunim mes Gjykatës Kushtetuese dhe Fondacionit Gjerman IRZ

Në kuadër të bashkëpunimit disavjeçar të Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë me Fondacionin gjerman “Për bashkëpunimin ligjor dhe ndërkombëtar”- IRZ, zonja Vitore Tusha, anëtare me kompetencat e Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, priti në një takim zyrtar zotin Frank Hupfeld, Shef i Seksionit për vendet e Europës Juglindore dhe Kaukazit Jugor.

Ky takim kishte në fokus diskutimin e propozimeve për vijueshmërinë e bashkëpunimit mes Gjykatës Kushtetuese te Shqipërisë dhe fondacionit gjerman IRZ për periudhën në vazhdim.

Gjatë takimit u diskutua organizimi i seminareve trajnuese në fushën e ankimit kushtetues në vështrim të ndryshimeve kushtetuese të vitit 2016; nevoja që ka Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë për mbështetje në realizimin e projektit të përmirësimit të sistemit të menaxhimit elektronik të çështjeve; mundësia për dhënien e ekspertizës së specializuar nga IRZ në hartimin e akteve që rregullojnë veprimtarinë e brendshme të Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë; pasurimi i bibliotekës së kësaj gjykate me botimet e studimeve më të fundit dhe më të spikatura të fushës së drejtësisë kushtetuese; krijimin e mundësisë për zhvillimin e një vizite studimore të të gjithë trupës gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë pranë Gjykatës Kushtetuese Federale gjermane.

Të dy palët shprehën falënderimet dhe vlerësimet pozitive për nivelin e deritanishëm të bashkëpunimit mes Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë dhe fondacionit gjerman IRZ dhe ishin besimplotë për thellimin e mëtejshëm të këtij bashkëpunimi.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.