PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ARTAN NISLLAJ
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.00-2017-197, datë 16.03.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr.20-2015-127/42, datë 19.02.2015 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër; nr.54/21-2014-204, datë 27.02.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  199
Data:  20.09.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 199 Date: 20.09.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.