PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  DYLBER UKU
Subjekti i Interesuar:  INSPEKTORATI NDËRTIMOR E URBANISTIK KOMBËTAR
Objekti:   Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.3603, datë 06.09.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  55
Data:  19.03.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 55 Date: 19.03.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.