PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  JALLDYZ NARAZANI (QOSJA)
Subjekti i Interesuar:  ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, ELBASAN; BASHKIA ELBASAN; MEHMET LABINOTI; VULLNET DYLGJERI; ESMA SEFA; OSMAN PAJOVA; ARIAN ZAIMI; FATMIRA QOSJA
Objekti:  

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  90
Data:  02.07.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 90 Date: 02.07.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.