PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  TONIN BIBA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.238, datë 21.01.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.1068, datë 01.04.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2017-2062, datë 26.09.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  43
Data:  15.02.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 43 Date: 15.02.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.