PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  DREJTORIA VENDORE E POLICISË ELBASAN
Subjekti i Interesuar:  ARDIT BENJA
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 117, datë 27.02.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  40
Data:  05.02.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 40 Date: 05.02.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.