PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  GJYKATA ADMINISTRATIVE E APELIT
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Kontrolli i kushtetutshmërisë së nenit 53, paragrafi i parafundit dhe i fundit i ligjit nr. 7829, datë 01.06.1994 Për noterinë, të ndryshuar, dhe neneve 111, pikat 4 dhe 5, dhe 113 të ligjit nr. 110/2018 Për noterinë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  67
Data:  19.05.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 67 Date: 19.05.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.