PrintClose



Kërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  VIKTOR ELEZI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 1494, datë 30.05.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr. 00-2022-20, datë 25.01.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  53
Data:  11.05.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 53 Date: 11.05.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.