PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  GJYKATA E LARTË
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i pikës 1 të nenit 13 të ligjit nr. 10076, datë 12.02.2009 Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit, të ndryshuar.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  94
Data:  14.07.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 94 Date: 14.07.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.