PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  LEONARD LALAJ
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2021-1519 (186), datë 18.10.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  112
Data:  16.09.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 112 Date: 16.09.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.