PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  INES DANI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 363, datë 16.11.2921 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë; nr. 89, datë 22.12.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  189
Data:  20.12.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 189 Date: 20.12.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.