PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  EDUART KURTI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 2597, datë 05.11.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 220, datë 23.02.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2022-556, datë 06.06.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  89
Data:  27.04.2023
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 89 Date: 27.04.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.