PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  MARTIN MAROCI, përfaqësuar nga avokat Ermir Beta.
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 329, datë 14.11.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë; nr. 268, datë 26.04.2017 të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr. 00-2023-1193, datë 26.04.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  283
Data:  28.12.2023
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 283 Date: 28.12.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.