PrintCloseKërkesa

Viti:  2024
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ERMAL ALLA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i nenit 17 të ligjit nr. 8454, datë 04.02.1999 Për Avokatin e Popullit, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  149
Data:  28.06.2024
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 149 Date: 28.06.2024
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.