| Bookmark and Share

Konferencë Ndërkombëtare në Riga, Letoni, 15 – 16 shtator 2022

Me ftesë të Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Letonisë, z. Aldis Laviņš, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, i përbërë nga gjyqtarët Altin Binaj dhe Sandër Beci, mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare dedikuar 100 vjetorit të Kushtetutës së shtetit të Letonisë dhe 25 vjetorit të Kushtetutës së Republikës së Letonisë.

Tema kryesore e konferencës ndërkombëtare ishte "Qëndrueshmëria si vlerë kushtetuese: sfidat e së ardhmes". Përveç temës kryesore, gjatë sesioneve të saj, pjesëmarrësit diskutuan dhe shkëmbyen opinione dhe vlerësime edhe për çështje të tjera, sikurse të drejtat kushtetuese në epokën aktuale të zhvillimeve informatike dhe të internetit, si dhe roli i gjykatave kushtetuese në shqyrtimin e çështjeve me objekt mbrojtjen e mjedisit nga ndryshimet klimatike dhe problematikat përkatëse

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.