| Bookmark and Share

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 3592 terma  Faqe  prej 360  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 00-2022-3771, datë 10.11.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr. 389, datë 12.02.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 110 Data: 24.05.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 110 Date: 24.05.2023
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-4311, datë 15.11.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 109 Data: 24.05.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 109 Date: 24.05.2023
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 3219 (80-2022-3284), datë 01.12.2022 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Rikthimi i çështjes për shqyrtim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, me tjetër trup gjykues.
Vendimi i Kolegjit Nr: 104 Data: 17.05.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 104 Date: 17.05.2023
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-2359, datë 19.10.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimi i çështjes për shqyrtim në Kolegjin Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 93 Data: 28.04.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 93 Date: 28.04.2023
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 466, datë 13.12.2021 të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr. 00-2022-2874, datë 02.11.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 101 Data: 15.05.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 101 Date: 15.05.2023
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 4524, datë 18.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 00-2022-1187, datë 13.05.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimi i çështjes për rigjykim në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 107 Data: 19.05.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 107 Date: 19.05.2023
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 419, datë 26.10.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 105 Data: 17.05.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 105 Date: 17.05.2023
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-928 (150), datë 31.05.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 24 Data: 27.04.2023
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 24 Date: 27.04.2023
Objekti: Sqarimi dhe interpretimi i vendimit nr. 125, datë 30.09.2022 të Kolegjit të Gjykatës Kushtetuese duke bërë plotësimet e nevojshme ligjore, si dhe vlerësimi i kushtetutshmërisë së këtij vendimi sipas neneve 42 e 43 të Kushtetutës, vendimeve nr. 51, datë 30.11.2011 dhe nr. 63, datë 04.11.2016 të Gjykatës Kushtetuese, si dhe nr. 251, datë 20.11.2017 të Kolegjit të po kësaj gjykate.
Vendimi i Kolegjit Nr: 94 Data: 02.05.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 94 Date: 02.05.2023
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 2597, datë 05.11.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 220, datë 23.02.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2022-556, datë 06.06.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 89 Data: 27.04.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 89 Date: 27.04.2023
 1 deri 10 nga 3592 terma  Faqe  prej 360  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.