| Bookmark and Share

Konferencë ndërkombëtare me temë “ Kontrolli kushtetues- Traditë dhe perspektiva”, Bukuresht, Rumani , 21-22 qershor 2012

Në datat 21-22 qershor 2012, me rastin e 20 vjetorit të krijimit të Gjykatës Kushtetuese të Rumanisë dhe 100 vjetorit të afirmimit të kontrollit kushtetues të ligjeve në Rumani, u organizua në Bukuresht Konferenca Ndërkombëtare me temë “ Kontrolli kushtetues- Traditë dhe perspektiva”.

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë u përfaqësua në këtë aktivitet nga një delegacion i përbërë nga z. Admir Thanza, anëtar i Gjykatës Kushtetuese, dhe znj. Kaliona Nushi, këshilltare e gjyqtarëve.

Çështjet kryesore që u trajtuan në këtë konferencë kishin të bënin me gjenezën dhe evoluimin e kontrollit kushtetues, problemet që hasin gjykatat e ndryshme kushtetuese dhe zgjidhjet që ato ofrojnë si dhe sfidat me të cilat përballet kontrolli kushtetues. Gjatë punimeve të Konferencës theksi u vu veçanërisht në kontrollin e pajtueshmërisë me Kushtetutën të legjislacionit të Bashkimit Evropian.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.