Institucioni
Përbërja

[...]

Lista e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese që plotësojnë kushtet e parashikuara në ligj për të qenë anëtarë të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, në zbatim të nenit 221 të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, të ndryshuar me ligjin nr. 47/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, publikon më poshtë listën e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese që plotësojnë kushtet e parashikuara në ligj për t’u përfshirë në shortin për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.

Kandidatët që plotësojnë kushtet dhe kriteret ligjore:

1. Znj. Vitore Tusha, Kryetare e Gjykatës Kushtetuese

2. Znj. Marsida Xhaferllari, gjyqtare në Gjykatën Kushtetuese

3. Znj. Fiona Papajorgji, gjyqtare në Gjykatës Kushtetuese

4. Znj. Elsa Toska, gjyqtare në Gjykatën Kushtetuese

5. Z. Altin Binaj, gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese

6. Znj. Sonila Bejtja, gjyqtare në Gjykatën Kushtetuese

7. Z. Sandër Beci, gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese

8. Z. Ilir Toska, gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.