Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

Lista e kandidatëve pjesëmarrës për procedurat e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin “Specialistë të nivelit të lartë të teknologjisë së informacionit(IT)” në Drejtorinë Gjyqësore dhe Dokumentacionit

GJYKATA KUSHTETUESE

I. LËVIZJA PARALELE

Lista përfundimtare e kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për procedurat e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin “Specialistë të nivelit të lartë të teknologjisë së informacionit(IT)” në Drejtorinë Gjyqësore dhe Dokumentacionit, kategoria III-b .

Nr.

Emri dhe mbiemri
i
Kandidates/it

Profesioni

Vëndi i punës, aktual

1.

Nuk ka kandidatë

DREJTORIA EKONOMIKE DHE BURIMEVE NJERËZORE

Datë 02.12.2022.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.