Institucioni
Përbërja

[...]

NJOFTIM PËR MEDIAN

Sot më datën 31. 07. 2017 , në mbështetje të nenit 127, shkronja “a”, “b”, dhe “c” në lidhje me nenin 125, pika 7 të Kushtetutës, zoti Vladimir Kristo , ka dhënë dorëheqjen nga vazhdimi i detyrës së Gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese.

Në lidhje me dorëheqjen e Tij, zoti Vladimir Kristo ka njoftuar Presidentin e Republikës, Kuvendin e Shqipërisë dhe Kryetarin e Gjykatës Kushtetuese.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.