| Bookmark and Share

Pjesëmarrje e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë në Konferencën Ndërkombëtare organizuar nga Gjykata Kushtetuese e Lituanisë, Vilnius, 25-26 tetor 2022

Me ftesë të Kryetares së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Lituanisë, znj. Danutė Jočienė, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, i përbërë nga znj. Fiona Papajorgji, gjyqtare, znj. Ela Elezi, këshilltare ligjore, si dhe znj. Alma Çomo, drejtore e Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë, mori pjesë në Konferencën ndërkombëtare dedikuar 100-vjetorit të Kushtetutës së vitit 1922 të Shtetit të Lituanisë dhe 30 vjetorit të Kushtetutës të vitit 1992 të Republikës së Lituanisë. Konferenca ndërkombëtare u zhvillua në Vilnius, Lituani, në datat 25-26 tetor 2022.

Në këtë veprimtari morën pjesë kryetarë dhe anëtarë të gjykatave kushtetuese homologe, Kryetari dhe disa gjyqtarë të Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Europian (GJED), ish-gjyqtarë të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), përfaqësues të Komisionit të Venecias, etj. Konferenca u përshëndet në hapjen e saj nga personalitetet më të larta të Republikës së Lituanisë, si dhe nga Kryetarja e kësaj gjykate znj. Danutė Jočienė.

Konferenca ndërkombëtare, e cila iu dedikua një vështrimi të përgjithshëm të konstitucionalizmit gjatë shekullit të fundit, kalimit nga Kushtetuta kombëtare në konstitucionalizmin transnacional, i zhvilloi punimet në katër sesione.

Gjyqtarja e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, znj. Fiona Papajorgji, referoi në sesionin e dytë të punimeve të konferencës me titull “Pushteti i kushtetutës si një kontratë sociale dhe arti i interpretimit kushtetues”. Gjatë fjalës së saj gjyqtarja Papajorgji solli në vëmendje veprimtarinë 30-vjeçare të Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë dhe rolin e saj në garantimin e parimeve themelore të shtetit të së drejtës, shoqërisë demokratike si dhe të drejtave dhe lirive të njeriut, nëpërmjet interpretimit përfundimtar të Kushtetutës dhe zgjidhjeve të mosmarrëveshjeve kushtetuese.

Evenimenti u shoqërua edhe nga një program social i organizuar për nder të pjesëmarrësve

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.