Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

Pjesëmarrje e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë në Konferencën Ndërkombëtare të zhvilluar në Riga, Letoni, 29 shkurt – 2 mars 2024.

Me ftesë të Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Letonisë, z. Aldis Lavins, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, i përbërë nga gjyqtaret Marsida Xhaferllari dhe Fiona Papajorgji, mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare dedikuar 20 vjetorit të anëtarësisë së Letonisë në Bashkimin Europian. Konferenca ndërkombëtare titullohej “Roli i Gjykatave Kushtetuese në konkretizimin e vlerave të përbashkëta që bashkojnë Europën”, dhe i zhvilloi punimet në Riga, Letoni, në datat 29 shkurt – 2 mars 2024.

Në këtë veprimtari morën pjesë kryetarë dhe anëtarë të gjykatave kushtetuese homologe, gjyqtarë të Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Europian, gjyqtarë të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, përfaqësues të Komisionit të Venecias dhe profesorë të së drejtës.

Konferenca, e cila shërbeu si një forum për diskutimin dhe gjenerimin e ideve të reja lidhur me çështjet e evoluimit të vazhdueshëm të vlerave kushtetuese në një botë që po ndryshon, u organizua në dy panele të cilat vijuan më pas me diskutime nga pjesëmarrësit: paneli i parë me titull “Pajtimi i identiteteve kushtetuese të Shteteve Anëtare dhe Këshillit të Europës me vlerat e përbashkëta europiane”; dhe paneli i dytë me titull “Konsensusi europian dhe ndikimi i tij në rendin publik europian.

04  04

 

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.