Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

Pjesëmarrje e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë në festimet e 60-vjetorit të Gjykatës Kushtetuese të Maqedonisë së Veriut, Shkup, 14 - 15 mars 2024

Me ftesë të Kryetares së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut, znj. Dobrila Kacarska, Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, znj. Holta Zaçaj, dhe anëtari i kësaj Gjykate, z. Genti Ibrahimi, morën pjesë në Konferencën Ndërkombëtare të organizuar në kuadër të 60-vjetorit të krijimit të Gjykatës Kushtetuese të Maqedonisë së Veriut, në datën 15 mars 2024, në Shkup.

Në Ceremoninë solemne të hapjes së konferencës ishin të pranishëm dhe përshëndetën personalitetet më të larta të shtetit të Maqedonisë së Veriut, Presidenti i Republikës, z. Stevo Pendarovski, Kryetari i Parlamentit, z. Jovan Mitreski, Kryeministri i qeverisë, z. Talat Xhaferi, Ministri i Drejtësisë z. Krenar Loga, si dhe përfaqësues të trupit diplomatik të akredituar në vend.

Tema e kësaj Konference ndërkombëtare “Mbrojtja kushtetuese - gjyqësore e lirisë së mendimit dhe lirisë së shprehjes publike të mendimit” u trajtua në dy sesione nga pjesëmarrësit – kryetarë dhe gjyqtarë të gjykatave kushtetuese homologe të rajonit, të GJEDNJ-së, si dhe përfaqësues nga Komisioni i Venecias,

Në sesionin e parë referoi edhe Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, znj. Holta Zaçaj.

Në fjalën e saj, Kryetarja Zaçaj theksoi se “ Liria e shprehjes dhe mendimit konsiderohet si një nga gurët më themelorë të një shteti demokratik. Ajo luan një rol vendimtar për të garantuar transparencën e llogaridhënien si elementë të rëndësishëm për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe demokracinë në çdo vend. Pa lirinë e shprehjes nuk mund të ketë pluralizëm, tolerancë dhe vullnet të lirë politik, dhe pa to nuk mund të ketë shoqëri demokratike. Megjithatë, është e rëndësishme të kujtojmë se liria e shprehjes nuk është e pakufizuar dhe duhet të balancohet me të drejta dhe interesa të tjera, si mbrojtja e dinjitetit njerëzor, siguria publike dhe parandaliimi i nxitjes së urrejtjes ose dhunës, e drejta e privatësisë. Ushtrimi me përgjegjësi i kësaj të drejte përfshin respektimin e të drejtave të të tjerëve dhe shmangien e abuzimit ose përdorimit të papërgjegjshëm të fjalëve të dikujt.”

15 15

  15 15

 

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.