| Bookmark and Share

Pjesëmarrje në takimin e pestë online të organizuar nga SCN, Rrjeti i Gjykatave Supreme pranë GJEDNJ-së

 

Në datën 25.02.2022, gjyqtarja e Gjykatës Kushtetuese, znj. Elsa Toska, mori pjesë në takimin e pestë (online) me temë: “Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut dhe të drejtat e fëmijës”, të organizuar nga SCN, Rrjeti i Gjykatave Supreme pranë GJEDNJ-së.  Në këtë diskutim u prezantuan  tema si: e drejta e fëmijës për t’u dëgjuar dhe interesi më i lartë i fëmijës në konteksin e emigracionit. Në përmbyllje, u dha mesazhi i rëndësishëm “Lëre fëmijën të flasë”, në kuptim të të kuptuarit dhe të zbatuarit të të drejtave dhe interesit më të lartë të fëmijës në vendimmarrjet gjyqësore. 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.