| Bookmark and Share

SEMINAR ME TEMË “EKZEKUTIMI I VENDIMEVE TË GJYKATËS KUSHTETUESE”, PRISHTINË 16 NËNTOR 2012

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës dhe Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, në bashkëpunim me fondacionin “Hanns Seidel”, organizuan në datën 16 nëntor 2012, në Prishtinë, seminarin me temë “Ekzekutimi i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese”. Në këtë aktivitet morën pjesë Kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë z. Bashkim Dedja, gjyqtarët z. Xhezair Zaganjori, Znj.Vitore Tusha, znj. Altina Xhoxhaj, z. Sokol Berberi, z.Fatmir Hoxha, z.Admir Thanza, si dhe Sekretari i Përgjithshëm, z. Kujtim Osmani.

Nga Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës merrnin pjesë Kryetari, z. Enver Hasani, gjyqtarët, z.Kadri Kryeziu, z.Altay Suroy, Sekretarja e Përgjithshme, znj.Arbëresha Raça-Shala si dhe këshilltarët ligjorë të kësaj gjykate. Fondacioni “Hanns Seidel” përfaqësohej nga znj. Nertila Mosko.

Në seminar referuan znj.Vitore Tusha, me temën “Ekzekutimi i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese që lidhen me kërkesat individuale për një proces të rregullt ligjor” dhe  z. Sokol Berberi, me temën “Ekzekutimi i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese që kanë të bëjnë me kushtetutshmërinë e ligjeve”.

Nga Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës, këshilltarja Xhenana Haxhiomeroviç referoi temën “Ekzekutimi i vendimeve te gjykatave kushtetuese - sfidat dhe tejkalimi i tyre”.

Delegacioni i i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë u prit në një takim nga Kryetari i Kuvendit të Kosovës, z. Jakup Krasniqi si dhe nga Ministri i Drejtësisë, z.Hajredin Kuçi.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.