Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

Takim i Kryetares së Gjykatës Kushtetuese me Ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, 25 maj 2023

Sot, në datën 25.05.2023, Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese, znj. Holta Zaçaj, zhvilloi në ambientet e kësaj gjykate një takim zyrtar me Ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Sh.S.Znj. Yuri Kim, e cila shoqërohej nga znj. Mary Kate Butterfield, këshilltare ligjore rezidente e OPDAT dhe znj. Klodiana Vogli, specialiste ligjore.

Pasi e uroi fillimisht Kryetaren Zaçaj për zgjedhjen në detyrën e saj si Kryetare e Gjykatës Kushtetuese, Ambasadorja Kim theksoi rëndësinë që mbart ky institucion si një prej shtyllave kryesore të reformës në drejtësi.

Në vijim, duke shprehur vullnetin e të gjithë trupës së gjyqtarëve për të respektuar vetëm Kushtetutën, për të qenë një trupë sa më kohesive, që synon ndjekjen e burimeve dhe vlerave më të mira, si dhe mbështetjen dhe konsolidimin e mëtejshëm të jurisprudencës, Kryetarja Zaçaj e njohu Ambasadoren me disa prej sfidave dhe nevojave më imediate me të cilat po përballet aktualisht Gjykata Kushtetuese. Këto prioritete lidhen kryesisht me sistemin e menaxhimit të çështjeve në përputhje me zhvillimet e reja të teknologjisë, caktimin elektronik të tyre, si dhe hartimin e një dokumenti udhëzues sipas modelit të GJEDNJ-së, i cili do të shërbente për referime të standardizuara, dhe të plota të jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese jo vetëm nga Gjykata, por nga të gjithë praktikantët e ligjit dhe juristët në përgjithësi.

Nga ana e saj, Ambasadorja Kim shprehu gatishmërinë për ta mbështetur Gjykatën Kushtetuese në këto projekte, në funksion të rritjes së cilësisë së drejtësisë, respektimit të demokracisë dhe shtetit të së drejtës.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.