| Bookmark and Share

Takim përgatitor i Rrethit të Kryetarëve të Gjykatave Kushtetuese, në kuadrin e përgatitjeve të Kongresit të 16-të Konferencës së Gjykatave Kushtetuese Evropiane

Në datat 9-11 shtator 2012, me ftesë të kryetarit të Gjykatës Kushtetuese të Austrisë Prof. Dr. Gerhart Holzinger, u organizua në Vjenë takimi përgatitor i Rrethit të Kryetarëve të Gjykatave Kushtetuese në kuadrin e përgatitjeve të Kongresit të 16-të Konferencës së Gjykatave Kushtetuese Evropiane, i cili do të zhvillohet në 12-14 maj 2014, në Vjenë.

Në këtë takim mori pjesë dhe kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, z. Bashkim Dedja, si dhe anëtari i kësaj gjykate z. Sokol Berberi.

Përfaqësuesit e gjykatave kushtetuese pjesëmarrëse në takim diskutuan mbi kuadrin organizativ të Kongresit të 16-të të Konferencës së Gjykatave Kushtetuese Evropiane, dhe më konkretisht mbi përzgjedhjen e temës dhe nëntemave që do të trajtohen, organizimin dhe programin, përcaktimin e raportuesit/ve të përgjithshëm si dhe të vëzhguesve dhe të të ftuarve në Kongres, etj.
Në programin e takimit ishte parashikuar dhe diskutimi mbi aplikimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, për të qenë anëtare e asociuar e Konferencës së Gjykatave Kushtetuese Evropiane. Duke mos marrë konsensusin e të gjithë anëtarëve të pranishëm, ky aplikim u shty për t’u diskutuar në takimin e ardhshëm.

Gjatë ditëve të zhvillimit të takimit, përfaqësuesit e delegacioneve të gjykatave kushtetuese evropiane morën pjesë në një pritje të organizuar nga Presidenti Federal i Republikës së Austrisë z. Heinz Fischer , me rastin e 40-vjetorit të Konferencës së Gjykatave Kushtetuese Evropiane, si dhe në një darkë gala të dhënë nga Kancelari i Austrisë, z. Werner Faymann.

Konferenca e Gjykatave Kushtetuese Evropiane është themeluar në vitin 1972 dhe, në bazë të Statutit të saj, ka si qëllim mbajtjen e kontakteve të vazhdueshme si dhe shkëmbimin e informacionit, të eksperiencave dhe opinioneve midis gjykatave kushtetuese për çështje të praktikës dhe të jurisprudencës kushtetuese. Për më tepër, Konferenca mban një qëndrim të vendosur në favor të ruajtjes dhe fuqizimit të pavarësisë së gjykatave kushtetuese, si një element thelbësor i demokracisë dhe shtetit të së drejtës. Për këtë qëllim, Konferenca synon forcimin e solidaritetit midis gjykatave kushtetuese evropiane, në situatat kur pavarësia e tyre mund të cenohet.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.