| Bookmark and Share

Takime bilaterale BE–Shqipëri në kuadër të negociatave për anëtarësimin në BE, Bruksel 24-25 nëntor 2022.

  Në vijim të Konferencës së Parë Ndërqeveritare dhe takimit shpjegues për Kapitullin 23 “ Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, u zhvilluan në Bruksel, Belgjikë, në datat 24 dhe 25 nëntor 2022, takimet dypalëshe BE-Shqipëri, në kuadër të procesit të shqyrtimit të përgatitjeve të deritanishme të Shqipërisë për procesin e negociatave të anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

  Përfaqësuesi i caktuar për Gjykatën Kushtetuese, si pjesë e delegacionit shqiptar që mori pjesë në këto takime dypalëshe në Bruksel, ishte gjyqtarja Marsida Xhaferllari.

  Përfaqësuesit e institucioneve shqiptare të drejtësisë raportuan në lidhje me progresin e deritanishëm në përgjigje të kritereve/detyrimeve të Kapitullit 23 “ Gjyqësori dhe të drejtat themelore”.

  Këto takime bilaterale janë një mundësi për institucionet kontribuuese përgjegjëse për të shpjeguar fazën e përgatitjeve për anëtarësimin në BE, në terma të pranimit të acquis, të përshtatjes së legjislacionit dhe politikave aktuale dhe atyre të planifikuara për miratim me acquis, të kapaciteteve institucionale që do të merren me zbatimin dhe implementimin e tyre, si dhe për të identifikuar fushat ku vendi ynë mund të bëjë kërkesë për të përshpejtuar integrimin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.