| Bookmark and Share

Takime zyrtare të vitit 2019

29.10.2019
Zonja Vitore Tusha, Anëtare me kompetencat e Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, priti në një takim zyrtar në ambientet e kësaj gjykate, një grup ekspertësh të projektit SEJ III, projekt i Bashkimit Europian dhe Këshillit të Europës i cili ka për qëllim rritjen e cilësisë dhe efikasitetit në drejtësi, si dhe përmirësimin e mëtejshëm të administrimit të drejtësisë sipas udhëzimeve dhe standardeve më të mira ndërkombëtare. Në këtë takim u ra dakord që edhe Gjykata Kushtetuese të përfshihet në projektin SEJ III.
11.09.2019
Sot, në datën 10.09.2019, zonja Vitore Tusha, anëtare me kompetencat e Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, priti në një takim zyrtar në ambientet e kësaj gjykate një delegacion ekspertësh të Komisionit të Venecias, të cilët ndodhen për një vizitë dy ditore në Tiranë me kërkesë të Kuvendit të Shqipërisë, në kuadër të aktivitetit të Komisionit Hetimor Parlamentar “Për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve të kryera nga ana e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, në kuadër të ushtrimit të kompetencave të tij lidhur me zhvillimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore”.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.