| Bookmark and Share

Takimi i Rrethit të Kryetarëve për Kongresin e XIX-të të Konferencës së Gjykatave Kushtetuese Europiane, 25 maj 2022.

Në datën 25 maj 2022 u zhvillua në formatin online takimi përgatitor i Rrethit të Kryetarëve për Kongresin e XIX-të të Konferencës së Gjykatave Kushtetuese Europiane (CECC). Takimi u organizua në Kishinau, Moldavi, nga Gjykata Kushtetuese e Moldavisë, si gjykata kryesuese e kësaj Konference për periudhën 2021 – 2024. Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë u përfaqësua në këtë veprimtari nga znj. Alma Çomo, drejtore e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë.
Gjatë këtij takimi, në të cilin morën pjesë rreth 35 gjykata kushtetuese anëtare të Konferencës, u diskutuan dhe miratuan çështje të ndryshme organizative dhe financiare që lidhen me Kongresin e XIX-të të Konferencës së Gjykatave Kushtetuese Europiane, i cili do të zhvillohet në Kishinau, Moldavi, në datat 22 – 24 maj 2024. Këto çështje kishin kryesisht të bënin me përzgjedhjen e temës së Kongresit, mbi bazën e së cilës do të përgatiten edhe raportet kombëtare të gjykatave anëtare, vendin dhe datat e zhvillimit të tij, caktimin e raportuesve të përgjithshëm, vazhdimësinë e bashkëpunimit të Konferencës Europiane me Komisionin e Venecias etj.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.