Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

Trajnimi me temë “Komunikimi Etik dhe Komunikimi me Publikun dhe Mediat”

Në kuadër të projektit “Rritja e transparencës dhe aksesit në drejtësinë kushtetuese” Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në bashkëpunim me Agjencinë Zviceriane për Zhvillim organizuan në datën 31 maj 2024, trajnimin me temë” Komunikimi etik dhe komunikimi me publikun dhe mediat”, në të cilin merrnin pjesë stafi i njësisë së shërbimit ligjor dhe stafi administrativ i Gjykatës Kushtetuese.

Gjatë trajnimit 2-ditor, qëllimi i të cilit ishte mjeshtërimi i komunikimit etik dhe publik, ekspertja e komunikimit znj. Arlinda Causholli, bëri një prezantim të shkurtër të të kuptuarit të rolit të etikës në komunikimin publik, duke sjellë edhe shembuj konkretë të botës reale të komunikimit etik dhe joetik në gjyqësor, për të vijuar më tej me teknikat për ndërtimin e besimit me kolegët, zhvillimin e aftësive aktive të dëgjimit për të rritur komunikimin, strategjitë për të bërë pyetje etike dhe efektive si dhe teknikat për trajtimin dhe zgjidhjen e konflikteve në mënyrë etike.

03  03

03 03

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.