Institucioni
Përbërja

[...]

URDHËR

urdhër

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.