| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Pjesmarrje ne veprimtari jashtë vendit për vitin 2019

Rezultate 1 - 3 / 3
21.05.2019
Me ftesë të Gjykatës Kushtetuese të Federatës së Rusisë dhe Forumit Ligjor Ndërkombëtar të St. Petërsburgut, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë i përbërë nga znj. Vitore Tusha, anëtare me kompetencat e Kryetarit, si dhe znj. Fiona Papajorgji dhe znj. Olta Aliaj, këshilltare ligjore pranë Gjykatës Kushtetuese, mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare të organizuar nga Gjykata Kushtetuese e Federatës Ruse, me temë “Identiteti Kushtetues dhe Vlerat Universale: Arti i gjetjes së Balancës”, e cila startoi edhe punimet e Forumit të IX-të Ligjor Ndërkombëtar të Shën Petërsburgut. Veprimtaritë e sipërpërmendura u zhvilluan në Shën Petërsburg, Federata Ruse, në datat 14 – 18 maj 2019.
10.05.2019
Me ftesë të Shoqatës së Gjykatave Kushtetuese që përdorin gjuhën frënge (Association des Cours Constitutonnelles ayant en Partage l’Usage du Français - ACCPUF), një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, i përbërë nga znj. Vitore Tusha, anëtare me kompetencat e Kryetarit, znj. Jonida Kondili, këshilltare ligjore, dhe znj. Thomaida Xhoxhaj, specialiste në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë, mori pjesë në Kongresin e 8-të trevjeçar të kësaj shoqate, i cili i zhvilloi punimet nga data 30 prill deri më 03 maj 2019 në Montreal (Kebek), Kanada.
28.01.2019
Sipas një tradite tashmë të krijuar, me ftesë të z. Guido Raimondi, Kryetar i Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, i përbërë nga znj. Vitore Tusha, anëtare me kompetencat e Kryetarit, dhe znj. Elsa Toska, këshilltare ligjore, mori pjesë në veprimtaritë e organizuara me rastin e hapjes së vitit gjyqësor të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut, të cilat u zhvilluan në datën 25 janar 2019 në Strasburg, Francë.
Rezultate 1 - 3 / 3

© 2018 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.