| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 2548 terma  Faqe  prej 255  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve: nr.653, datë 20.06.2012 të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr.00-2015-4321, datë 24.12.2015 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 212 Data: 22.09.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 212 Date: 22.09.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.213, datë 10.05.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 206 Data: 20.09.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 206 Date: 20.09.2017
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr. 00-2016-667, datë 21.04.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr.595, datë 01.10.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr.232, datë 09.09.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat.
Vendimi i Kolegjit Nr: 203 Data: 20.09.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 203 Date: 20.09.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2016-3224, datë 21.12.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 201 Data: 20.09.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 201 Date: 20.09.2017
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.00-2016-803, datë 19.05.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr.1618, datë 13.10.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.1596/72, datë 12.01.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 200 Data: 20.09.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 200 Date: 20.09.2017
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.00-2017-197, datë 16.03.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr.20-2015-127/42, datë 19.02.2015 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër; nr.54/21-2014-204, datë 27.02.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.
Vendimi i Kolegjit Nr: 199 Data: 20.09.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 199 Date: 20.09.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2017-498, datë 21.04.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 190 Data: 25.07.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 190 Date: 25.07.2017
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.59, datë 14.04.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër; nr.174, datë 30.06.2016 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër; nr.00-2016-1830, datë 10.11.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 187 Data: 19.07.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 187 Date: 19.07.2017
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.1050, datë 12.05.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2015-1876, datë 26.05.2015 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 140 Data: 08.06.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 140 Date: 08.06.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.143, datë 04.07.2003 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë; nr.131, datë 12.04.2010 të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr.00-2015-2881, datë 05.11.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 120 Data: 22.05.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 120 Date: 22.05.2017
 1 deri 10 nga 2548 terma  Faqe  prej 255  »Terma në faqe  

 

© 2017 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.