| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 2700 terma  Faqe  prej 270  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2016-453, datë 24.03.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë (Dhoma e Këshillimit); nr.00-2017-193, datë 16.03.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë (dhoma e këshillimit). Kthimi i çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 66 Data: 30.05.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 66 Date: 30.05.2018
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2017- 583 (113), datë 12.07.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 65 Data: 30.05.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 65 Date: 30.05.2018
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.00-2015-3230, datë 17.12.2015 i Gjykatës së Lartë; nr.126, datë 24.09.2014 i Gjykatës së Apelit Shkodër; nr.2, datë 10.02.2014 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës.
Vendimi i Kolegjit Nr: 64 Data: 30.05.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 64 Date: 30.05.2018
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.1014, datë 17.07.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.1450, datë 28.09.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2015-2895, datë 26.11.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 62 Data: 30.05.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 62 Date: 30.05.2018
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.2030, datë 16.03.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.679, datë 30.03.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2017-534 datë 27.04.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 15 Data: 07.05.2018
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 15 Date: 07.05.2018
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2017-443, datë 08.06.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 14 Data: 24.04.2018
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 14 Date: 24.04.2018
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.8/25, datë 14.06.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 13 Data: 24.04.2018
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 13 Date: 24.04.2018
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.8/25, datë 14.06.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 12 Data: 24.04.2018
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 12 Date: 24.04.2018
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.2281, datë 04.11.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë; nr.1732, datë 13.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr.00-2017-1718, datë 05.07.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 11 Data: 16.04.2018
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 11 Date: 16.04.2018
Objekti: Shqyrtimi i rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për funksionarin publik z. Agron Faslli Kapllanaj, kryetar i Bashkisë Mallakastër, në zbatim të ligjit nr.138/2015 Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike. Konstatimi i pavlefshmërisë së mandatit dhe përfundimi i parakohshëm i mandatit të z. Agron Faslli Kapllanaj, me funksion Kryetar i Bashkisë Mallakastër.
Vendimi i Kolegjit Nr: 297 Data: 22.12.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 297 Date: 22.12.2017
 1 deri 10 nga 2700 terma  Faqe  prej 270  »Terma në faqe  

 

© 2018 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.