| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 2438 terma  Faqe  prej 244  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.45, datë 26.02.2015 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe nr.00-2015-2466(158), datë 07.10.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 44 Data: 19.06.2017
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 44 Date: 19.06.2017
Objekti: 1. Shfuqizimi si antikushtetues i dekretit nr.10351, datë 21.05.2017 të Presidentit të Republikës Për një ndryshim në Dekretin nr.9883, datë 05.12.2016 Për caktimin e datës së zgjedhjeve për Kuvendin.. 2. Pezullimi i zbatimit të dekretit nr.10351, datë 21.05.2017 të Presidentit të Republikës deri në marrjen e vendimit nga Gjykata Kushtetuese.
Vendimi i Kolegjit Nr: 150 Data: 16.06.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 150 Date: 16.06.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr. 00-2016-433, datë 16.03.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 137 Data: 31.05.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 137 Date: 31.05.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2016-1582, datë 06.10.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 136 Data: 31.05.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 136 Date: 31.05.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.23, datë 22.12.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 135 Data: 31.05.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 135 Date: 31.05.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.3072/1, datë 24.01.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 134 Data: 31.05.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 134 Date: 31.05.2017
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr.701-702, datë 16.06.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.868, datë 17.06.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.1396, datë 03.06.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.920, datë 08.05.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.1037, datë 27.05.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2016-2137, datë 9.12.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 133 Data: 31.05.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 133 Date: 31.05.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2016-2110, datë 09.12.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 128 Data: 31.05.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 128 Date: 31.05.2017
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.00-2015-878, datë 07.05.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr.20-2014-952/251, datë 03.12.2014 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër; nr.105-21-2014-1129, datë 28.10.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.
Vendimi i Kolegjit Nr: 127 Data: 31.05.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 127 Date: 31.05.2017
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.3371, datë 21.06.2006 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.634, datë 15.03.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2016-3101, datë 19.12.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Pezullimi i ekzekutimit të vendimeve deri në përfundimin e zgjidhjes së çështjes.
Vendimi i Kolegjit Nr: 126 Data: 29.05.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 126 Date: 29.05.2017
 1 deri 10 nga 2438 terma  Faqe  prej 244  »Terma në faqe  

 

© 2016 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.