| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 2754 terma  Faqe  prej 276  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.238, datë 21.01.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.1068, datë 01.04.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2017-2062, datë 26.09.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 43 Data: 15.02.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 43 Date: 15.02.2018
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.1575, datë 07.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr.00-2017-392 (207), datë 04.04.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 41 Data: 15.02.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 41 Date: 15.02.2018
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.236, datë 02.11.2017 të Kolegjit të Gjykatës Kushtetuese.
Vendimi i Kolegjit Nr: 40 Data: 15.02.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 40 Date: 15.02.2018
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.00-2015-3188, datë 22.12.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr.348, datë 17.10.2013 të Gjykatës së Apelit Vlorë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 39 Data: 15.02.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 39 Date: 15.02.2018
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.00-2016-675, datë 21.04.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr.10-2015-2841 (132), datë 28.12.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës; nr.570 (11-2011-4079), datë 29.07.2011.
Vendimi i Kolegjit Nr: 38 Data: 15.02.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 38 Date: 15.02.2018
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2016-3399, datë 26.05.2016 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 37 Data: 15.02.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 37 Date: 15.02.2018
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën të vendimeve nr.00-2017-641, datë 13.07.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr.167, datë 17.04.2015 të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr.69, datë 10.07.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 36 Data: 15.02.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 36 Date: 15.02.2018
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës i vendimit nr.00-2017-408, datë 07.06.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 35 Data: 08.02.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 35 Date: 08.02.2018
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.152, datë 02.05.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër; nr.277, datë 16.10.2015 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër;nr.00-2017-557, datë 22.06.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 34 Data: 08.02.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 34 Date: 08.02.2018
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2017-586 (48), datë 27.04.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 32 Data: 08.02.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 32 Date: 08.02.2018
 1 deri 10 nga 2754 terma  Faqe  prej 276  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.