| Bookmark and Share

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 3894 terma  Faqe  prej 390  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 457, datë 21.10.2022 të Gjykatës së Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar; nr. 171, datë 09.11.2022 të Gjykatës së Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar; nr. 00-2023-8, datë 12.01.2023 të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 17 Data: 13.03.2024
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 17 Date: 13.03.2024
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 3796, datë 02.07.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë; nr. 1621, datë 13.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 00-2023-3295 (278), datë 12.09.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit.
Vendimi i Kolegjit Nr: 50 Data: 20.03.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 50 Date: 20.03.2024
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-4590, datë 22.12.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë. Konstatimi i cenimit të së drejtës për proces të rregullt ligjor në drejtim të së drejtës për gjykim brenda afatit të arsyeshëm dhe së drejtës së njoftimit.
Vendimi i Kolegjit Nr: 54 Data: 20.03.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 54 Date: 20.03.2024
Objekti: Kërkesë për unifikimin e vendimeve nr. 19, datë 07.03.2007 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda; nr. 50, datë 01.11.2007 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; nr. 394, datë 08.07.2009 të Kolegjit Penal të Gjykatës të Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 48 Data: 12.03.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 48 Date: 12.03.2024
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-3339, datë 12.09.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 49 Data: 19.03.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 49 Date: 19.03.2024
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-3578, datë 07.12.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 16 Data: 12.03.2024
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 16 Date: 12.03.2024
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr.793 (86-2016-225), datë 20.04.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr.00-2023-3764, datë 05.10.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 56 Data: 25.03.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 56 Date: 25.03.2024
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 137, datë 28.12.2018 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda; nr. 29, datë 15.04.2019 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; nr. 00-2023-1456 (244), datë 19.09.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 53 Data: 20.03.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 53 Date: 20.03.2024
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-2783, datë 08.06.2023 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 52 Data: 20.03.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 52 Date: 20.03.2024
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-1893 (300), datë 13.09.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 14 Data: 07.03.2024
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 14 Date: 07.03.2024
 1 deri 10 nga 3894 terma  Faqe  prej 390  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.