| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 2708 terma  Faqe  prej 271  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2017-916, datë 14.12.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 59 Data: 23.05.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 59 Date: 23.05.2018
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.2761, datë 20.07.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.463, datë 15.04.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2016-1225, datë 14.07.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 58 Data: 23.05.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 58 Date: 23.05.2018
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2017-939 (711), datë 13.06.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 57 Data: 23.05.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 57 Date: 23.05.2018
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.11-2017-2678/736, datë 30.05.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës; nr.10-217-1959(200), datë 28.07.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës; nr.00-2017-868, datë 09.11.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 54 Data: 19.03.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 54 Date: 19.03.2018
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.10, datë 31.07.2017 të Kolegjit Zgjedhor të Gjykatës së Apelit Tiranë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 53 Data: 19.03.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 53 Date: 19.03.2018
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2017-409 (84), datë 07.06.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 52 Data: 19.03.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 52 Date: 19.03.2018
Objekti: ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË MINISTRIA E ENERGJISË DHE INDUSTRISË SHOQATA SHQIPTARE E ENERGJISË SË RINOVUESHME, (AREA) KORPORATA ELEKTRO ENERGJITIKE SHQIPTARE, SH.A.
Vendimi i Kolegjit Nr: 27 Data: 07.02.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 27 Date: 07.02.2018
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2017-550, datë 22.06.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 17 Data: 24.01.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 17 Date: 24.01.2018
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2016-453, datë 24.03.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë (Dhoma e Këshillimit); nr.00-2017-193, datë 16.03.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë (dhoma e këshillimit). Kthimi i çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 66 Data: 30.05.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 66 Date: 30.05.2018
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2017- 583 (113), datë 12.07.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 65 Data: 30.05.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 65 Date: 30.05.2018
 1 deri 10 nga 2708 terma  Faqe  prej 271  »Terma në faqe  

 

© 2018 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.