| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 2799 terma  Faqe  prej 280  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2018-166, datë 30.01.2018 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 12 Data: 17.01.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 12 Date: 17.01.2020
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me nenin 34 të Kushtetutës i nenit 453, pikat 1 dhe 3 të Kodit të Procedurës Penale.
Vendimi i Kolegjit Nr: 13 Data: 19.12.2019
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 13 Date: 19.12.2019
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshëm me nenet 30 dhe 34, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë i paragrafëve 1, 3 dhe 4 të nenit 453 të Kodit të Procedurës Penale, të ndryshuar me ligjin nr.35/2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 7905, datë 21.03.1995 Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë".
Vendimi i Kolegjit Nr: 4 Data: 08.01.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 4 Date: 08.01.2020
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshëm me nenet 30 dhe 34 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë i paragrafëve 1, 3 dhe 4 të nenit 453 të Kodit të Procedurës Penale, të ndryshuar me ligjin nr.35/2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 7905, datë 21.03.1995 Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë".
Vendimi i Kolegjit Nr: 5 Data: 08.01.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 5 Date: 08.01.2020
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr. 372/53-2018-1581, datë 12.06.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 39 Data: 26.12.2019
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 39 Date: 26.12.2019
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2018-1163, datë 11.12.2018 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 40 Data: 26.12.2019
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 40 Date: 26.12.2019
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të pikave 1 dhe 3 të nenit 453 të Kodit të Procedurës Penale.
Vendimi i Kolegjit Nr: 1 Data: 08.01.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 1 Date: 08.01.2020
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshëm me nenet 30 dhe 34, të Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë i paragrafëve 1, 3 dhe 4 të nenit 453 të Kodit të Procedurës Penale, të ndryshuar me ligjin nr.35/2017 Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 7905, datë 21.03.1995 Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 2 Data: 08.01.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 2 Date: 08.01.2020
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshëm me nenin 34 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë i paragrafëve 1 dhe 3 të nenit 453 të Kodit të Procedurës Penale, të ndryshuar me ligjin nr.35/2017 Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 7905, datë 21.03.1995 Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 3 Data: 08.01.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 3 Date: 08.01.2020
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.8707, datë 24.07.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.645, datë 28.02.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.2432, datë 23.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr.00-2017-2461, datë 19.12.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë
Vendimi i Kolegjit Nr: 11 Data: 14.01.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 11 Date: 14.01.2020
 1 deri 10 nga 2799 terma  Faqe  prej 280  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.