| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 2251 terma  Faqe  prej 226  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.621, datë 09.03.2009 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe nr.00-2014-4152(563), datë 30.10.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 237 Data: 16.12.2016
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 237 Date: 16.12.2016
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2015-4326, datë 24.12.2015 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 236 Data: 16.12.2016
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 236 Date: 16.12.2016
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.73, datë 11.02.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë dhe nr.00-2015-3404, datë 21.05.2015 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 235 Data: 16.12.2016
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 235 Date: 16.12.2016
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.65, datë 05.02.2015 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi).
Vendimi i Kolegjit Nr: 234 Data: 16.12.2016
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 234 Date: 16.12.2016
Objekti: Konstatim i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosgjykimit brenda një afati të arsyeshëm.
Vendimi i Kolegjit Nr: 230 Data: 07.12.2016
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 230 Date: 07.12.2016
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2014-2612, datë 03.10.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 229 Data: 07.12.2016
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 229 Date: 07.12.2016
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.338, datë 18.07.2013 të Gjykatës së së Rrethit Gjyqësor Vlorë; nr.357, datë 06.05.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr.00-2015-3298, datë 28.12.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 228 Data: 06.12.2016
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 228 Date: 06.12.2016
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2016-650, datë 16.02.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 224 Data: 05.12.2016
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 224 Date: 05.12.2016
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2014(526), datë 21.10.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 223 Data: 05.12.2016
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 223 Date: 05.12.2016
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.1101-193, datë 24.11.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin; nr.647, datë 31.03.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2016-686, datë 10.03.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 219 Data: 30.11.2016
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 219 Date: 30.11.2016
 1 deri 10 nga 2251 terma  Faqe  prej 226  »Terma në faqe  

 

© 2016 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.