| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Romë, Itali, 22 prill 2006

Një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë i përbërë nga Dr. Gjergji Sauli, Kryetar i kësaj gjykate, dhe Zonja Vjollca Meçaj, anëtare, mori pjesë në ceremonitë zyrtare të organizuara me rastin e 50-të vjetorit të krijimit të Gjykatës Kushtetuese të Italisë. Këto ceremoni u zhvilluan në praninë e Presidentit të Republikës, Carlo Azeglio Ciampi, si dhe të personaliteteve të tjera të larta shtetërore në Romë, Itali, më 22 prill 2006.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.