| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Strasburg, Francë, 20 janar 2006

Me ftesë të Zotit Luzius Wildhaber, Kryetar i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, Zoti Kristofor Peçi, anëtar i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, mori pjesë në ceremoninë për hapjen e vitit gjyqësor 2006 dhe në seminarin e organizuar me këtë rast, veprimtari të cilat u zhvilluan në Strasburg, Francë, më 20 janar 2006

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.